Deprecated: Function create_function() is deprecated in /jako/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /jako/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /jako/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /jako/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /jako/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /jako/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
KREDYT GOTÓWKOWY

KREDYT GOTÓWKOWY

Kredyt gotówkowy jest jedną z najbardziej popularnych form pozyskania gotówki na określony cel. Celem przewodnim działania naszej firmy jest wyszukiwanie dla naszych klientów najbardziej atrakcyjnych, nieskomplikowanych proceduralnie, szybkich i łatwych do uzyskania kredytów. Naszym najważniejszym celem jest tworzenie relacji z klientami, opartych na zaufaniu, które zdobywamy przez atrakcyjną ofertę kredytową.

Kredytobiorcą może być osoba fizyczna która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, uregulowany stosunek do służby wojskowej, stałe dochody (staż w aktualnym miejscu pracy nie może być mniejszy niż 6 miesięcy). Minimalny dochód wymagany przez nas to ok. 1500 zł netto miesięcznie.

Procedura uproszczona: do 3000,00 zł

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty
  • drugi dokument tożsamości (wymagany w przypadku starego dowodu): paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta/rencisty
  • dane zakładu pracy z numerem kontaktowym
  • dokument potwierdzający numer rachunku bankowego (oryginał)
  • zaświadczenie pracodawcy o uzyskiwanych dochodach - średnia z trzech ostatnich miesięcy
  • w przypadku emerytów ostatni odcinek potwierdzający wypłatę świadczenia lub ostatnia decyzja o przyznaniu świadczenia